Zásady používania údajov a cookies

Zásady používania údajov / Cookies

Tieto zásady opisujú informácie, ktoré spracúvame na účely vnútornej potreby Ubytovanievmeste.sk.

I. Aké druhy informácií zhromažďujeme?

Na poskytovanie informácii o ubytovaní musíme spracúvať informácie o vás. Typy informácií, ktoré zhromažďujeme, závisia od druhu vašej rezervácie. Ak sa chcete dozvedieť, ako môžete získať prístup k informáciám, ktoré zhromažďujeme za účelom ubytovania, a ako ich odstrániť, informujte sa telefonicky alebo emailom (info@ubytovanievmeste.sk) prosím.

Veci, ktoré vy a iní robíte a poskytujete

 • Informácie ktoré nám poskytujete. Zhromažďujeme informácie, ktoré poskytujete pri vytváraní rezervácie. Môže to zahŕňať informácie v obsahu alebo o obsahu, ktorý poskytujete (ako sú metaúdaje), meno, priezvisko, ale nie dátum narodenia ani rodné číslo ani číslo OP. Naše systémy spracúvajú informácie, ktoré poskytujete na účel len vyriešnia Vášho dopytu po ubytovaní.
 • Vaše používanie. Zhromažďujeme informácie o tom, ako používate naše produkty, napríklad informácie o typoch izieb ktoré využívate, služby ktoré používate. Zaznamenávame napríklad, kedy používate naše služby najčastejšie.
 • Informácie o transakciách vykonávaných v našich produktoch.  Nezahŕňa to platobné údaje, ani napríklad číslo vašej kreditnej alebo debetnej karty a ďalšie údaje o kartách, ďalšie informácie o účtoch a totožnosti, fakturačné, doručovacie a kontaktné údaje. Nič neplatíte ani nezadávate žiadne údaje o platbe.

Informácie od partnerov

Rezervačné portály nám môžu posielať informácie na základe Vášho dopytu po ubytovaní, funkcie prihlásenia cez ich webové rozhranie (Ubytujnaslovensku.sk, Bazar.sk,..). Títo partneri poskytujú informácie ktoré ste uviedli vo vašej registrácii pri dopyte po ubytovaní. Od každého z týchto partnerov vyžadujeme, aby mali oprávnenie zhromažďovať, používať a zdieľať vaše údaje pred tým, než poskytnú akékoľvek údaje nám. 


II. Ako tieto informácie používame?

Informácie, ktoré máme, používame (v súlade s voľbami, ktoré ste urobili) tak, ako je opísané nižšie.

Používame ich takto:

Poskytovanie, prispôsobovanie a vylepšovanie našich služieb.

Informácie, ktoré máme, používame na zlepšovanie poskytovania služieb (poskytovanie návrhov pre vás o ktoré by ste mohli mať záujem v rámci ubytovania), ktoré sa rozhodnete poskytnúť na základe vášho výslovného súhlasu.

Komunikácia s vami.

Informácie, ktoré máme, používame na to, aby sme vám nezasielali marketingovú komunikáciu, ale komunikovali s vami o našich produktoch a oboznamovali vás s našimi zásadami a podmienkami. Vaše informácie používame len na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete.

III. Aký je náš právny základ pre spracúvanie údajov?

Údaje, ktoré máme, zhromažďujeme, používame spôsobmi opísanými vyššie: 

 • tak, ako je to nevyhnutné na naplnenie našich podmienok;
 • v súlade s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nahlásenie na recepcii hotela alebo prostredníctvom mailu;
 • tak, ako je to nevyhnutné na splnenie našich právnych povinností;
 • na ochranu kľúčových záujmov vás aj iných;
 • tak, ako je to nevyhnutné vo verejnom záujme;
 • tak, ako je to nevyhnutné vzhľadom na naše oprávnené záujmy (alebo oprávnené záujmy iných), okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov.

IV. Ako môžete uplatňovať svoje práva, ktoré vám poskytuje nariadenie GDPR?

Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu, prenos a vymazanie. Môžete to uskutočniť prostredníctvom zaslania emailu na našu adresu. Máte tiež právo namierať a právo na obmedzenie určitého spracúvania vašich údajov. Zahŕňa to: 

 • právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov na účely direct marketingu, ktoré môžete uplatniť použitím odkazu „zrušiť odber“ v takých marketingových komunikáciách; a
 • právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich údajov, keď vykonávame úlohu vo verejnom záujme alebo sledujeme oprávnené záujmy nás alebo tretej strany

V. Uchovávanie údajov, deaktivácia a odstránenie účtu

Údaje uchovávame do času, keď už nie sú potrebné na poskytovanie našich služieb, alebo pokým nám neoznámite že ich chcete odstrániť – podľa toho, čo nastane skôr. Toto je vecou konkrétneho prípadu a závisí to napríklad od charakteru údajov, od dôvodu, prečo sú zhromažďované a spracúvané, a od relevantných právnych alebo prevádzkových potrieb uchovávania.


VI. Ako reagujeme na právne žiadosti a zamedzujeme ujme?

K vašim informáciám pristupujeme, uchovávame ich:

 • Na základe oprávnenej žiadosti, ak sme presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon. Na oprávnené žiadosti môžeme reagovať aj vtedy, ak sme presvedčení, že to od nás vyžaduje zákon danej jurisdikcie, že sa to týka používateľov spadajúcich pod danú jurisdikciu a že je to v súlade s medzinárodne uznávanými normami.
 • Ak sme v dobrej viere presvedčení, že je to nevyhnutné: na zistenie, zabránenie a riešenie podvodu, porušení našich podmienok alebo zásad alebo inej škodlivej či nelegálnej činnosti; na ochranu nás (vrátane našich práv, vlastníctva), vás alebo iných, okrem iného aj ako súčasť vyšetrovaní alebo žiadostí regulačných orgánov o informácie; alebo aby sa predišlo smrti či hroziacemu ublíženiu na tele.


Informácie, ktoré o vás získame (vrátane údajov z finančných transakcií súvisiacich s nákupmi), sa môžu sprístupniť a uchovať na dlhší čas, ak sú predmetom oprávnenej žiadosti alebo právnej povinnosti, vyšetrovania štátnych orgánov alebo vyšetrovaní možných porušení našich podmienok či zásad alebo aby sa inak predchádzalo ujme. Taktiež najmenej jeden rok uchovávame informácie z účtov zablokovaných pre porušenie našich podmienok, aby sa predchádzalo opakovanému zneužitiu či iným porušeniam podmienok.

VII. Ako vás upovedomíme o zmenách týchto zásad?

Pred vykonaním zmien týchto zásad vás o tom upovedomíme a pred pokračovaním v používaní našich služieb vám poskytneme príležitosť skontrolovať si revidované zásady.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies, ktoré nám pomáhajú zefektívniť Vašu prácu s našimi webovými stránkami. Ak zotrváte na stránke bez zmeny nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím. Viac informácií:

Zásady používania cookies na Ubytovanievmeste.sk


Používame súbory cookie (cookies) a  príbuzné technológie na zefektívnenie našich služieb. Na našich stránkach používame cookies na rôzne účely. Používame ich na zisťovanie vašich preferencií, navigovanie medzi jednotlivými webovými stránkami, overenie Vašej totožnosti a prípadne na zabezpečenie našich webových stránok.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia Vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používanie cookies

Používaním webových stránok prevádzkovaných Ubytovanievmeste.sk, vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má prednastavené povolené prijímanie súborov cookies. Ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní.  Ukladajú sa do priečinku Vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

Aké cookies používame?

Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad vypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Prevádzkové cookies – slúžia na analýzu správania užívateľa webovej stránky, zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Zakázaním týchto cookies, vám negarantujeme plnú funkčnosť našich webových stránok.

Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení, z dôvodu zvýšenia komfortu pri práci so stránkou. Cookies si môžu napríklad pamätať položky, ktoré ste vložili do formluláru rezervácie. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby, prípadne po ich vypnutí si nebude stránka pamätať, že ste niektorú službu odmietli.


Reklamné – cookies slúžiace na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nejavíte záujem.

Nutné cookies – cookies, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie našich stránok. Tieto cookies o Vás nezhromažďujú informácie, používajúce pri marketingu a ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

Cookies tretích strán – cookies, ktoré vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Čo mám robiť, ak cookies nechcem?

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie cookies. Na zmenu tohto nastavenia nájdete inštrukcie v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Zmeny nastavenia sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Zakázanie cookies pravdepodobne negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

Comments are closed.